+46(0)732-51 19 03

Inkludering för utveckling

Mer affärsnytta med mångfald

Det är medarbetarnas tankemönster och samspel som avgör vilka kunder ni har och den nytta kunderna upplever. Tänker ni tillräckligt olika och respekterar alla lika?

Med spelet Inkludering för Utveckling stärker vi de beteenden som är bra för verksamheten. Vägen dit går via engagerande och konstruktiva diskussioner om mångfald och hur inkluderande er organisation är.

Spelet Inkludering för Utveckling leder diskussioner utifrån beteenden som resulterat i lönsamma affärer på kort och lång sikt. När ni spelar får ni fram starka och svaga punkter. Ni kommer överens om områden där ni behöver vidta åtgärder och bli vassare. Därefter görs summering på grupp- och individnivå.

Spelet ger er stöd baserat på verkliga erfarenheter och forskning. Ni får värdefull vägledning från metodik och mångfaldsarbete från andra företag och tydliggör hur viktigt förhållningssättet till mångfald är för lönsamma affärer.

Det tar bara 2 timmar att spela och ni spelar i grupper om 4-6 personer.

Spelet finns även på engelska.


Exempel på situationer

  • När ni vill attrahera nya kundgrupper
  • När ni vill säkra er kompetensförsörjning
  • När ni vill öka kreativiteten för att bli mer framfotade
  • När era mångfalds- eller jämställdhetssatsningar inte gav det ni förväntade

Förfrågan

Spelets innehåll

1st. instruktion och råd till spelledaren.
24st. citatkort i 4 kategorier.
2st. spelplaner.
1st. folder: Styrkor.
3st. blad: Gemensamma insikter.
18st. kort: Egna insikter.